ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποίηση

Η εταιρεία ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία από τον διαπιστευμένο φορέα EUROCERT Α.Ε.

Το Πεδίο Πιστοποίησης περιλαμβάνει:

Αρχικό τεχνικό έλεγχο,περιοδικό τεχνικό έλεγχο και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους στις κάτωθι κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2014/45/ΕΚ:

1. Μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές και έχουν περισσότερες από 8 θέσεις καθημένων, εκτός της θέσεως του οδηγού.

2. Μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, των οποίων η ανωτάτη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3500 Kg. συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR) και ευπαθών εμπορευμάτων (Συμφωνία ATP)

3. Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3500 Kg.

4. Ταξί και ασθενοφόρα

5. Μηχανοκίνητα οχήματα με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς που συνήθως χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR) και ευπαθών εμπορευμάτων (Συμφωνία ATP), εξαιρουμένων των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων.

6. Μηχανοκίνητα οχήματα με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθημένων, εκτός της θέσεως οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ.

7. Μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες)

8. Τουριστικά τραίνα