Οχήματα ADR – ATP

Varea_1700_500

Το ΙΚΤΕΟ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΕΠΕ είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR και ATP.